Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 W skład Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim wchodzą:


Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego klasy 1-3


i Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego

 

Naród który przestaje śpiewać przestaje żyć

Oskar Kolberg