Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim

Strona główna

 

   Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim

 

 im. Tadeusza Sygietyńskiego

 

przedszkole i klasy1-8.

 

 

 

 

 

Naród który przestaje śpiewać przestaje żyć

Oskar Kolberg